Projekty EU - Žádosti o dotace z fondů Evropské unie

Fondy EU

Kontakty

Projektová činnost - Fondy EU

  • Posouzení a formulace projektového záměru
  • Vyhledání vhodného dotačního programu
  • Zpracování žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh
  • Zpracování souladů s regionálními i národními rozvojovými strategiemi
  • Administrativní dohled nad realizací projektu (monitorovací zprávy, žádosti o platbu)
  • Poskytování průběžných konzultací

Aktuálně

Konzultace a poradenství pro příjem žádostí z Programu rozvoje venkova ČR - Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby.


VYŘÍZENÍ DOTACE Z EU
NECHTE NA NÁS
 

Sídlo firmy
Služby venkovu, s.r.o.
K Májovu 1262
537 01 Chrudim

Tel.: 736 535 466
E-mail: info@sluzbyvenkovu.cz

IČ: 27555364
DIČ: CZ27555364